Pool av mursten

Pool av mursten muras upp likt en husgrund, skikt efter skikt. Bräddavlopp, inloppsmunstycken, belysning, eventuell Jet Swim o.s.v. muras in på lämplig plats. Stommen putsas invändigt och kläs med liner.

 

Konfigurera poolutrustning till pool av mursten: 

3 x 6 m3,5 x 7 m4 x 8 m5 x 10 m

 

Stomme köps separat.

 

Läs om installationsanvisning byggblock

Läs om murstensstomme från Weber